代孕|武汉代孕|捐卵|代孕|武汉代孕||北京代孕|代孕|武汉代孕|代孕|捐卵|武汉代孕|深圳代孕|武汉代孕|捐卵|代孕
        
 • Đăng nhập
 • 01688 455 000

     

  info@zldauto.vn

     

  YASKAWA SGM7A

  
  
  Đặc tính sản phẩm: 
  - 50W - 7kW, quán tính thấp
  - Máy công cụ đa dụng của dòng Sigma-7, SGM7A có nhiều kích cỡ và bao gồm công suất từ phổ tần thấp đến trung bình. Mỗi động cơ servo quay không chổi than có khả năng sản xuất một tốc độ cao ở mức quán tính cực kỳ thấp. Các servo SGM7A cũng được thiết kế để mang lại hiệu suất mômen cao khi ứng dụng yêu cầu. Độ phân giải 24 bit giúp duy trì độ chính xác vị trí hàng đầu trên toàn ngành.
  - Độ phân giải 24 bit cho độ chính xác cao
  - Nhỏ gọn hơn các động cơ khác có mức xếp hạng tương tự, phù hợp hơn trong không gian chật hẹp
  - Hoàn toàn tương thích với các servo Sigma-5
  - Neodymium sắt boron nam châm vĩnh cửu với mật độ thông lượng cao làm giảm kích thước rotor
  - Hệ thống mạch từ tiên tiến và hình học quanh co tối ưu cung cấp mô men xoắn rất nhỏ
  - An toàn được đánh giá ở SIL 3 (IEC 61508)
  - IP67 đánh giá về khả năng chịu bụi, nước rửa xuống
  - Chức năng ở nhiệt độ trên 60oC, độ cao trên 2000 ft
  - Chạy mát hơn 20% so với các sản phẩm thế hệ trước
  - Giữ các phanh và phanh trống có sẵn

  200V Input (24-bit encoder)

  Part Number

  Rated Output

  Options

  SGM7A-A5A7D61

  50W

  No Options

  SGM7A-A5A7D6C

  50W

  24V Brake

  SGM7A-A5A7D6E

  50W

  24V Brake, Shaft Seal

  SGM7A-A5A7D6S

  50W

  Shaft Seal

  SGM7A-01A7D61

  100W

  No Options

  SGM7A-01A7D6C

  100W

  24V Brake

  SGM7A-01A7D6E

  100W

  24V Brake, Shaft Seal

  SGM7A-01A7D6S

  100W

  Shaft Seal

  SGM7A-C2A7D61

  150W

  No Options

  SGM7A-C2A7D6C

  150W

  24V Brake

  SGM7A-C2A7D6E

  150W

  24V Brake, Shaft Seal

  SGM7A-C2A7D6S

  150W

  Shaft Seal

  SGM7A-02A7D61

  200W

  No Options

  SGM7A-02A7D6C

  200W

  24V Brake

  SGM7A-02A7D6E

  200W

  24V Brake, Shaft Seal

  SGM7A-02A7D6S

  200W

  Shaft Seal

  SGM7A-04A7D61

  400W

  No Options

  SGM7A-04A7D6C

  400W

  24V Brake

  SGM7A-04A7D6E

  400W

  24V Brake, Shaft Seal

  SGM7A-04A7D6S

  400W

  Shaft Seal

  SGM7A-06A7D61

  600W

  No Options

  SGM7A-06A7D6C

  600W

  24V Brake

  SGM7A-06A7D6E

  600W

  24V Brake, Shaft Seal

  SGM7A-06A7D6S

  600W

  Shaft Seal

  SGM7A-08A7D61

  750W

  No Options

  SGM7A-08A7D6C

  750W

  24V Brake

  SGM7A-08A7D6E

  750W

  24V Brake, Shaft Seal

  SGM7A-08A7D6S

  750W

  Shaft Seal

  SGM7A-10A7D61

  1.0kW

  No Options

  SGM7A-10A7D6C

  1.0kW

  24V Brake

  SGM7A-10A7D6E

  1.0kW

  24V Brake, Shaft Seal

  SGM7A-10A7D6S

  1.0kW

  Shaft Seal

  SGM7A-15A7D61

  1.5kW

  No Options

  SGM7A-15A7D6C

  1.5kW

  24V Brake

  SGM7A-15A7D6E

  1.5kW

  24V Brake, Shaft Seal

  SGM7A-15A7D6S

  1.5kW

  Shaft Seal

  SGM7A-20A7D61

  2.0kW

  No Options

  SGM7A-20A7D6C

  2.0kW

  24V Brake

  SGM7A-20A7D6E

  2.0kW

  24V Brake, Shaft Seal

  SGM7A-20A7D6S

  2.0kW

  Shaft Seal

  SGM7A-25A7D61

  2.5kW

  No Options

  SGM7A-25A7D6C

  2.5kW

  24V Brake

  SGM7A-25A7D6E

  2.5kW

  24V Brake, Shaft Seal

  SGM7A-25A7D6S

  2.5kW

  Shaft Seal

  SGM7A-30A7D61

  3.0kW

  No Options

  SGM7A-30A7D6C

  3.0kW

  24V Brake

  SGM7A-30A7D6E

  3.0kW

  24V Brake, Shaft Seal

  SGM7A-30A7D6S

  3.0kW

  Shaft Seal

  SGM7A-40A7D61

  4.0kW

  No Options

  SGM7A-40A7D6C

  4.0kW

  24V Brake

  SGM7A-40A7D6E

  4.0kW

  24V Brake, Shaft Seal

  SGM7A-40A7D6S

  4.0kW

  Shaft Seal

  SGM7A-50A7D61

  5.0kW

  No Options

  SGM7A-50A7D6C

  5.0kW

  24V Brake

  SGM7A-50A7D6E

  5.0kW

  24V Brake, Shaft Seal

  SGM7A-50A7D6S

  5.0kW

  Shaft Seal

  SGM7A-70A7D61

  7.0kW

  No Options

   

  400V Input (24-bit encoder)

  Part Number

  Rated Output

  Options

  SGM7A-02D7F61

  200W

  No Options

  SGM7A-02D7F6C

  200W

  24V Brake

  SGM7A-02D7F6E

  200W

  24V Brake, Shaft Seal

  SGM7A-02D7F6S

  200W

  Shaft Seal

  SGM7A-04D7F61

  400W

  No Options

  SGM7A-04D7F6C

  400W

  24V Brake

  SGM7A-04D7F6E

  400W

  24V Brake, Shaft Seal

  SGM7A-04D7F6S

  400W

  Shaft Seal

  SGM7A-08D7F61

  750W

  No Options

  SGM7A-08D7F6C

  750W

  24V Brake

  SGM7A-08D7F6E

  750W

  24V Brake, Shaft Seal

  SGM7A-08D7F6S

  750W

  Shaft Seal

  SGM7A-10D7F61

  1.0kW

  No Options

  SGM7A-10D7F6C

  1.0kW

  24V Brake

  SGM7A-10D7F6E

  1.0kW

  24V Brake, Shaft Seal

  SGM7A-10D7F6S

  1.0kW

  Shaft Seal

  SGM7A-15D7F61

  1.5kW

  No Options

  SGM7A-15D7F6C

  1.5kW

  24V Brake

  SGM7A-15D7F6E

  1.5kW

  24V Brake, Shaft Seal

  SGM7A-15D7F6S

  1.5kW

  Shaft Seal

  SGM7A-20D7F61

  2.0kW

  No Options

  SGM7A-20D7F6C

  2.0kW

  24V Brake

  SGM7A-20D7F6E

  2.0kW

  24V Brake, Shaft Seal

  SGM7A-20D7F6S

  2.0kW

  Shaft Seal

  SGM7A-25D7F61

  2.5kW

  No Options

  SGM7A-25D7F6C

  2.5kW

  24V Brake

  SGM7A-25D7F6E

  2.5kW

  24V Brake, Shaft Seal

  SGM7A-25D7F6S

  2.5kW

  Shaft Seal

  SGM7A-30D7F61

  3.0kW

  No Options

  SGM7A-30D7F6C

  3.0kW

  24V Brake

  SGM7A-30D7F6E

  3.0kW

  24V Brake, Shaft Seal

  SGM7A-30D7F6S

  3.0kW

  Shaft Seal

  Robo ZLD

  : HÀN QUỐC

  : Còn hàng

  Liên hệ  

  Robot Epson

  : Nhật Bản

  : Còn hàng

  Liên hệ  

  Robot DRS

  : Hàn Quốc

  : Còn hàng

  Liên hệ  

  Robot LPK

  : HÀN QUỐC

  : Còn hàng

  Liên hệ  

  Robot Robostar

  : Nhật Bản

  : Còn hàng

  Liên hệ  

  Thompod

  : Hàn Quốc, Đức

  : Còn hàng

  Liên hệ  

  Servo Motor Mitsubishi

  : Nhật Bản

  : Còn hàng

  Liên hệ  

  Servo Motor Panasonic

  : Nhật Bản

  : Còn hàng

  Liên hệ  

  Servo Motor Yaskawa

  : Nhật Bản

  : Còn hàng

  Liên hệ  

  Xi lanh SMC

  : Nhật Bản

  : Còn hàng

  Liên hệ  

  PLC (Mitsubishi)

  : Nhật Bản

  : Còn hàng

  Liên hệ  

  Hộp giảm tốc ATG

  : Hàn Quốc

  : Còn hàng

  Liên hệ  

  ^ Về đầu trang

  友情链接: 代孕 武汉代孕 代孕 捐卵 代孕 武汉代孕 代孕 代孕网 代孕 武汉代孕 代孕 深圳代孕

  代孕|北京代孕|武汉代孕|代孕|武汉代孕|深圳代孕|武汉代孕|代孕|武汉代孕|代孕|捐卵 |代孕网|武汉代孕|武汉代孕|捐卵|武汉代孕|代孕|武汉代孕|代孕|代孕网 |武汉代孕 | 广州代孕 |捐卵|上海代孕|代孕公司|武汉代孕|武汉代孕 | 捐卵|代孕中介|代孕